You are here: Home » Annonse » Derfor bør du følge med på norske nyheter

Derfor bør du følge med på norske nyheter

Det å følge med på nyhetene r en viktig del av det å være en aktiv samfunnsborger. Det gir oss masse viktig informasjon om hva som skjer i samfunnet, og setter lys på både politiske og ikke-politiske saker som kan være med på å forme holdningene våre. Det å ikke lese nyheter gjør at du har mindre informasjon å basere holdningene dine på, og dette er en viktig del av hvorfor du bør holde deg så opplyst som mulig.

Når man bor i Norge kan det å følge med på utenlandske nyheter være veldig spennende, særlig hvis man ser på land som for eksempel USA, der det er en mye større polarisering i mediene enn det man for eksempel ser i Norge, men det er aller viktigst at vi følger med på norske nyheter. Dette er fordi vi, når vi bor i Norge, bidrar i det norske demokratiet, og nyhetene spiller en viktig rolle her. 

Derfor er norske nyheter viktig for deg som norsk borger

Det kan være lett å tenke at det ikke spiller noen rolle om du følger med på nyhetene eller ikke, men dette kunne ikke vært lengere fra sannheten. For selv om det absolutt er sant at man ikke har så stor innvirkning som man kanskje skulle ønske, og nyhetene kan ha et negativt fokus som gjør at vi føler oss maktesløse noen ganger, så er det utrolig viktig at vi følger med likevel.

For det er i nyhetene vi får mye av den informasjonen vi bruker for å danne holdninger og standpunkter i forhold til mange politiske saker, og uten dette grunnlaget – hva som faktisk skjer i landet vårt – er det vanskelig å si sikkert hvor vi står. Derfor er det å lese nyheter en viktig del av å være aktiv i demokratiet vårt.