You are here: Home » Reise » Frivillig arbeid – givende og lærerikt

Frivillig arbeid – givende og lærerikt

Frivilligt arbeite

Hvorfor skal man jobbe med frivillig arbeid? Man bruker av sin egen tid, kanskje til og med noen av sine egne penger, på å gjøre arbeid som man ikke nødvendigvis er utdannet til – og som man ikke får betalt for. Likevel er frivillig arbeid noe av det mest givende man kan gjøre, og i det norske samfunnet så spiller denne typen en arbeid en stor rolle. Et godt eksempel på dette er begrepet dugnad, et innarbeidet begrep hos det norske folk. Selv om denne type arbeid ikke alltid er like morsomt, så er det fortsatt viktig arbeid man gjør. Frivillig arbeid er nemlig ikke noe man gjør for seg selv, men for andre mennesker som trenger hjelp.

Frivillig arbeid er en flott måte å bidra til lokalsamfunnet sitt, til lokalsamfunn i andre land, til veldedige organisasjoner, programmer som hjelper vanskeligstilte mennesker eller andre ting. Man kan bidra på mange forskjellige måter i disse organisasjonene, alt etter hva du selv ønsker jobbe med, eller ut i fra dine egenskaper eller kompetanse. Kanskje en organisasjon har behov for regnskapsføring noen kvelder i uka, eller trenger folk til å samle inn mat fra butikker og dele ut til vanskeligstilte familier. Noen vil kanskje arrangere en kulturfestival, og trenger folk som kan rigge opp og ned scener, servere mat og drikke, tilrettelegge for debatter og folkemøter, produsere markedsføring og mye annet. Kanskje vil man heller jobbe med dyr, og bidra til at dyr som er skadet, forlatt eller på andre måter trenger din hjelp og har det bra. Mange steder kan man til og med jobbe frivillig som brannmann, og bidra med sin innsats når det virkelig gjelder.

Frivillig arbeid er også en utmerket måte å komme i kontakt med andre mennesker. Man blir fort del av et fellesskap, som sammen bidrar til å gjøre noe bra for andre. Jobber man som frivillig i utlandet vil man komme tett på den lokale kulturen, deres historier, tradisjoner og levemåte. Sett din egen levemåte i perspektiv, og utfordre dine egne meninger ved å oppleve livet i et annet land, blant mennesker som trenger din hjelp. Frivillig arbeid er en fantastisk måte å utfordre seg selv på, kan gi verdifull erfaring og en ekstra fordel når man skal søke jobber i fremtiden. Å ha jobbet med frivillig arbeid blir ofte sett på som en prisverdig handling, og viser at man er villig til å gjøre en jobb for andre.